Miksi sisällöntuotanto on tärkeää yrityksellesi?


Sisällöntuotanto tarkoittaa yrityksesi asiakkaille ja muille sidosryhmille kiinnostavien sisältöjen tekemistä verkkoon tai esimerkiksi asiakaslehteen. Sisällöt ovat uutisia, blogitekstejä, valokuvia ja videoita sidosryhmiäsi varten, joilla haluat viestiä yrityksesi toiminnasta, toimialasta ja kommentoida ajankohtaisia aiheita sinun näkökulmastasi. Yleisöösi kuuluvat nykyiset ja tulevat asiakkaasi, sekä yrityksesi yhteistyökumppanit. Hyvällä sisällöntuotannolla voi lisätä näkyvyyttäsi, vahvistaa brändiäsi ja lisätä myyntiäsi.

(lisää…)

Millaisia johtamiseen liittyviä taitoja metsäylioppilas voi oppia jo opintojen aikana – vinkkejä ja kokemuksia

Työtehoseuran vuonna 2013 tekemän ”Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020”-  hankkeen osana selvitettiin valmistuneiden metsänhoitajien nykytyössään tarvitsemia taitoja.
Kyselytutkimukseen vastanneet ovat arvottaneet ajankäytön hallinnan, vastuunottokyvyn, päätöksentekokyvyn, organisointi- ja koordinointitaidot, paineensietokyvyn, ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot 10 tärkeimmän taidon joukkoon. Edellä mainitut voidaan kaikki luokitella johtamiseen kuuluviksi taidoiksi. Miten aktiivinen metsäylioppilas voi harjaannuttaa näitä taitoja jo opintojen aikana?
(lisää…)

Metsäfirmojen sähköiset työnhakulomakkeet työnhakijan näkökulmasta – Vinkkejä metsäfirmoille

Netin sähköinen hakulomake on työnhaussa yleensä ensimmäinen kosketus firmaan. Hakulomakkeen voi tehdä joko hyvin, huonosti tai hyvin huonosti – ja laadulla on oikeasti väliä. Selvittääkseni, kuinka hyvin firmat tänä vuonna ovat pärjänneet, kysyin verkostoissani kokemuksia sähköisistä hakulomakkeista. Tavoitteeni oli selvittää parhaat ja heikoimmat käytännöt sähköisen rekryn maailmassa teollisella metsäalalla. Vastaukset olivat vähintäänkin valaisevia.

(lisää…)

The three steps Uniforst is taking on its way to international markets

International Marketing Team of Uniforst taking the first steps of the project. From left to right: Helinä, Umair, CEO Atte and Mohammad

Uniforst has always been growing, progressing and adapting along with its diverse set of customers and members. The seed of an idea about expanding to international markets has been slowly germinating on the side of other projects. Finally, with a new year, new energy and new goals set on the horizon, Uniforst decided to start nurturing this seed and see how it would grow.

(lisää…)

Tarvitseeko yrityksen valita tilintarkastajaa – tässä menee raja

[:fi]Monessa aloittelevassa yrityksessä tullaan ennen pitkää siihen vaiheeseen, kun pitää miettiä tilintarkastajan valintaa. Tämä vaihe voi toisille tulla hyvinkin nopeasti vastaan, toisilla siihen voi kestää useampi vuosi. Tilintarkastus on melko kallis prosessi ja moni mikroyritys voi säästää kohtuullisen summan euroja tästä välttyessään. Osuuskuntamme kohdalla puhutaan noin 400–1000 euron kustannuksesta. Laki tästä on hieman epäselvä, ja allekirjoittaneelta tämän selvittämiseen meni pidempi tovi.

(lisää…)

Uniforstin Checkpoint, syyskokous ja pikkujoulut 16.11.2015

[:fi]Uniforstin vuoden viimeisen checkpointin sekä syyskokouksen ja pikkujoulujen paikkana oli tänä vuonna Helsingin Kalliossa sijaitseva Stidilä. Sisäpihan hämyisän tunnelman lomasta ohikulkija saattoi lähempää tuttavuutta tehdessään kuulla faktoja Uniforstin jäsenistön määrän kehityksestä tai jopa tunnuslukuja taloudesta. Illan kuitenkin jatkuessa nämä tunnusluvut vaihtuivat riemukkaisiin joululauluihin sekä lasien kilistelyihin ja mainittakoon, että Pihla Kivistön ja Samuli Koivistoisen loihtimat ruoat olivat taas kerran menestys. Nam nam!

(lisää…)

Uniforstille uusi hallitus

[:fi]Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforstin syyskokouksessa maanantaina 16.11.2015 valittiin osuuskunnalle uusi hallitus tilikaudelle 2016. Hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet valittiin äänestyksellä. Juhani Siivonen onnittelee uutta hallitusta Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Lähteenmäki. Hallituksen jäseniksi valittiin Janne Antikainen Juho Kotilainen Salla-Mari Maisila Atte Saukkola Sonja Sistonen Uuden halllituksen toimikausi alkaa tilikauden vaihtuessa 1.1.2016.[:]

Työkeikalla metsää kulottamassa

[:fi]

Monta vuotta oli kulunut edellisestä kulotuskokemuksestani, joten oli jännittävää päästä kertaamaan Hyytiälässä opittuja taitoja. Tällä kertaa kyseessä ei kuitenkaan ollut opetustilanne, vaan Metsähallituksen järjestämä perinnebiotooppien ennallistaminen ”Paahde Life” -projektin parissa. Kulottaminen tapahtui Ristiinassa Mikkelin lähistöllä elokuun alussa, ja työt kestivät kaksi päivää.

(lisää…)