uniforst-8

Yhteiskuntavastuu yleensä mielletään yrityksissä tavaksi toimia lakien, asetusten, kansallisten ja kansainvälisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden mukaisesti. Nykyisessä yhteiskunnassa kasvavan yrityksen on lähestulkoon mahdotonta olla täyttämättä edellä mainittua kaavaa, joten tällä mieltymyksellä yhteiskuntavastuun täyttäminen kärsii ehkä inflaatiota.

Toinen yleisesti käytetty tapa määritellä yhteiskuntavastuu onkin jo haastavampi. Taloudellisen, sosiaalisen  ja ekologisen kestävyyden vaaliminen omassa liiketoiminnassa on avain menestykseen, mutta haastava yhdistelmä. Uniforst on tässä onnistunut mainiosti.

Taloudellinen kestävyys saavutetaan oikeanlaisella hinnoittelulla omaan kustannusrakenteeseen ja vallitsevaan markkinatilanteeseen aktiivisesti tutustumalla. Varsinkin oman kustannusrakenteen tuntemus edesauttaa strategista suunnittelua ja yrityksen kehittämistä sekä helpottaa huimasti arkipäivän operaatioiden tuntemusta.

Osuuskuntamuotoisena yrityksenä Uniforstin sosiaalinen kestävyys on myös hallussa. Osuuskunta on jäseniään varten. Sen tarkoitus on tuottaa jäsenilleen palveluita ja tätä kautta edistää hyvinvointia jäsenten keskuudessa. Uniforstin tapauksessa nämä palvelut ovat etupäässä jäsenille tarjottavaa kehittävää työtä sekä monenlaisien koulutuksien järjestäminen jäseniemme osaamisen tueksi.

Ekologinen kestävyys onkin monimutkaisempi ajatus. Ekologinen kestävyys ei ole vain biojäteastia kahvihuoneessa tai talteenottava ilmanvaihtojärjestelmä toimistolla. Meidän jäsenemme ovat kaikki metsätieteiden eri vaiheissa olevia opiskelijoita Helsingin yliopistolta. Uniforstiin on siis sisäänrakennettuna viimeisin ympäristöalan huippuosaaminen suoraa akateemisen tutkimuksen ytimestä. Uniforst pystyy siis toimimaan ekologisen kestävyyden esimerkkinä ja toimimaan sen eteen myös asiakkaidensa kautta. Jokainen jäsenemme voi toimia esikuvana muille.

Mielestäni yhteiskuntavastuu on myös paljon muuta kuin edellä mainitut erilaiset näkökulmat asiaan. Uniforstin tapauksessa vastuullista on myös itse liiketoiminta ylipäänsä. Opiskelijaosuuskunnan rooli yhteiskunnassa kuvaa hyvin muuttuvaa aikakautta. Opiskelijoiden on enemmän kannettava vastuutaan omasta työllistymisestään ja osaamisestaan, yliopisto ei vaan kaikkea tätä tarjoa. Työelämä ja oppimisen raja hälvenee, työura pitää aloittaa jo heti ensimmäisenä opiskeluvuotena ja oppiminen jatkuu kauaksi valmistumisen jälkeiseen aikaan. Uniforstin kaltaisten yritysten tarkoitus on tukea molempia edellä mainittuja kehityskaaria parhaalla mahdollisella tavalla ja tätä kautta kantaa vastuuta tästä muuttuvasta yhteiskunnasta.

Lauri Lähteenmäki


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder