Talouden uudet tuulet

Katsaus vuoden 2016 ensimmäiseen kuuteen kuukauteen

Uniforstin talouden alkuvuosi on mennyt uuden taloudenohjausjärjestelmämme Procountorin sisäänajossa. Olemme iloksemme voineet todeta järjestelmän soveltuvan toimintaamme erinomaisesti ja vähentäneen talousosaston työmäärää huomattavasti. Ennen palkanmaksuun, laskutukseen ja kirjanpidon toteuttamiseen meni useampi päivä, mutta nyt nämä toiminnot suoritetaan parhaimmillaan yhdessä työpäivässä. Lisäksi Uniforstin talouteen palkatut kaksi osa-aikaista toimihenkilöä, Jussi ja Niko, ovat osoittaneet kykynsä ja sinnikkyytensä jo moneen otteeseen. Ei voi muuta kuin hattua nostaa!

Asiakkuudet

Uniforstilla on ollut ensimmäisen puolivuotisen aikana 21 erilaista työtehtävää 19 eri asiakkaalle. Kuusi näistä asiakkuuksista on alkanut jo vuoden 2015 puolella. Loput asiakkuuksista ovat täysin uusia tai vanhojen asiakkaiden meiltä tilaamia täysin uusia projekteja. On ollutkin erittäin hienoa huomata, että sana Uniforstin toiminnasta on kiirinyt eteenpäin, ja samalla vanhat asiakkaat palaavat luoksemme uusien työtehtävien merkeissä.

Työtehtävien luonteet ovat vaihdelleet kattavasti myymiemme tuotteiden välillä. Lisäksi tuotevalikoimaamme tulleet Laskutuspalvelu ja Alamme tutkimus ovat pikkuhiljaa löytämässä kohdeyleisönsä. Monipuolistuvan palveluvalikoiman ansiosta tyypillistä Uniforst-työtehtävää onkin hyvin vaikea määritellä. Annetaan nettisivujemme referenssien puhua mieluummin puolestaan.

Heinäkuussa on käynnistynyt tähän mennessä kaksi uutta työtehtävää. Loppukesä näyttää tällä hetkellä hiljaisemmalta, mutta jos apukäsille syntyy tarvetta, niin yhteydenotossa Uniforstin suuntaan ei kannata aikailla. Parhaimmillaan olemme olleet kyvykkäitä toimittamaan alle vuorokaudessa useamman henkilön tilattuun työtehtävään!

Työllistävä vaikutus

Työllistettyjä metsäylioppilaita on ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ollut 36 henkilöä. Näistä 23 on työllistetty suoraan asiakkaille ja 16 erilaisiin Uniforstin sisäisiin projekteihin aina markkinoinnista taloudenhoitoon. Kaikista työllistetyistä henkilöistä 92 % on osuuskunnan jäseniä. Jäseniä meillä on tällä hetkellä 104, joista olemme työllistäneet alkuvuoden aikana 32 % eli noin joka kolmannen.

Palkallista työtä kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt 3600 tuntia vastaten noin 2,1 henkilötyövuotta. Näistä tunneista asiakkaille on tehty 2800 tuntia. Uniforstin toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen käytettyjä palkallisia työtunteja on kertynyt 800. Kirjattuja hallitustunteja, joista maksetaan kokouspalkkio ja mahdollinen liikevaihtoon sidottu bonus vuoden lopussa, on kertynyt 800 tuntia. Yhteensä toimihenkilöt ja hallitus ovat työskennelleet noin 1600 tunnin edestä, mikä vastaa suunnilleen samaa työmäärää, jonka viime vuoden hallitus kirjautti koko viime vuonna. Toivottavasti tehty työpanos näkyy ja tulee näkymään Uniforstin kehityksessä. Kun kaikki työtunnit laskee yhteen, puhutaan 4400 tunnista, joka vastaa noin 2,5 henkilötyövuotta.

Keskimäärin yksi työtehtävä asiakkaalle on kestänyt noin 100 tuntia ja Uniforstille tehty työtehtävä noin 130 tuntia. Molemmissa tapauksissa puhutaan 2,5-3,5 täyspäiväisestä työviikosta. Kuukausittain asiakkaille on tehty noin 450 tuntia töitä, mutta kesäkautta kohden asiakkaille tehty työmäärä näyttää nousevan noin 600 tuntiin kuukaudessa.

Tulevaisuus

Uniforstin tulevaisuudessa näkyy useita mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi uusien tuotteiden lanseerauksen tiimoilta. Mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen tarjoaa yli satapäinen jäsenistömme ja vielä riveihimme löytämättömät forstit.

Taloudessa yksi seurattava asia tänä vuonna on se, miten pystymme ylläpitämään toimintaamme tuntipalkallisten toimihenkilöiden avustuksella. Tällä hetkellä tämän suhteen ei näyttäisi olevan mitään ongelmia. Uniforstin yhtenä pitkän tähtäimen tavoitteena onkin saada pienennettyä palkattoman talkootyön määrää edelliseen vuoteen verrattuna. Toki on myös tärkeää muistaa, että Uniforstin ollessa jatkuvasti kehittyvä opiskelijavetoinen yritys, on yhteen hiileen tarvittaessa pystyttävä puhaltamaan ilman takeita rahallisesta korvauksesta.

Toisena tavoitteenamme on pyrkiä saamaan jäsenemme paremmin tietoisiksi Uniforstin laskutuspalvelusta ja tehdä talouden toiminnoista entistä tehokkaampia ja paremmin jäseniä sekä asiakkaitamme palvelevia.

Janne Antikainen

Kategoriat: Talous

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder