13180985_10154185121664322_500570922_n

 

Tähän kysymykseen mietin vastausta omasta eli opiskelijan näkökulmasta. Apua kysymykseen vastaamiseen etsin uuden metsätieteet.fi -sivuston työelämäosiosta. Katsoin, mihin työtehtäviin metsäalalta valmistuneet ovat päätyneet, ja näiden haastattelujen perusteella mietin asioita, joita metsäalassa houkuttelee itseäni ja mahdollisesti myös muita nuoria.

Metsäalan houkuttelevuutta lisää etenkin sen monipuolisuus: työtehtäviä on paljon ja ne ovat kiinnostavia. ”Metsäala on tehtäväkentältään hyvin laaja ja monipuolinen, ja se kehittyy edelleen voimakkaasti, toisin kuin joskus virheellisesti kuvitellaan.” Monipuolisuuden huomasi haastatteluja tarkastellessa, sillä työtehtäviä oli paljon erilaisia aina yliopiston lehtorista erilaisiin konsulttitehtäviin. Etenkin monipuolisuus on minusta tärkeä asia omaa alaa miettiessäni, ja se on varmasti kriteeri myös monelle muulle.

Toiseksi haastatteluja lukiessani esille nousi alan kansainvälisyys, joka metsäalalla on suuri. ”Etenkin Aasiassa suomalaista metsäosaamista sekä koulutusta arvostetaan erittäin paljon, ja myös muiden maiden vertailussa Suomen metsäopinnot ovat maailmanluokkaa.” Mielestäni on hienoa, että ala tarjoaa mahdollisuuksia myös kansainvälisiin työtehtäviin, ja tämä osaltaan myös houkuttelee nuoria alalle.

Metsäalassa houkuttelee myös sen ajankohtaisuus ja se, miten se tulee vaikuttamaan laajasti tulevaisuuteemme. ”Uusiutuvien raaka-aineiden kestävä käyttö ja jalostus ovat keskeisessä roolissa nyt ja tulevaisuudessa. Metsien ja metsäteollisuustuotteiden rooli on poikkeuksellinen maailmassa, joka taistelee ilmastonmuutosta vastaan, sillä puu ja puupohjaiset tuotteet sitovat hiiltä.” Halu olla mukana kehittämässä uusia tuotteita ja palveluita sekä vaikuttamassa tulevaisuuteen on varmasti suuri monilla nykyajan nuorilla, ja metsäalalla on tarjota tätä varten paljon erilaisia mahdollisuuksia.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: työllisyystilanne. ”Lisäksi metsäalan suurien ikäluokkien eläkkeelle jääminen tuo uusia työpaikkoja alalle. Työllisyys on muutenkin hyvällä mallilla, esimerkiksi kurssikavereistani valtaosa on päässyt järkeviin töihin.” Tätä ei varmaankaan tarvitse perustella mitenkään, sillä uskoisin, että hyvä työllisyystilanne lisää alan houkuttelevuutta.

Metsäalassa opiskelijoita houkuttelee siis etenkin sen monipuolisuus, kansainvälisyys ja innovatiivisuus, mahdollisuuksia on moneen! Nyt muutaman vuoden alaa opiskelleena olen huomannut, että alavalinta on osunut oikeaan. Lisäksi Uniforstin kautta saamani työkokemus ja tämän vuoden hallitustyöskentely ovat entisestään vahvistaneet mielenkiintoani metsäalaa kohtaan.

Salla-Mari