Johtaja-Akatemia, Kokeneempaa näkökulmaa

Johtajuus. Voisi helposti ajatella, että näinkin hienoa ja arvokasta asiaa ei voi kuka tahansa opettaa toiselle. Tämä ei pidä paikkansa. Uniforst johtaja-akatemia perustuu vertaisoppimiselle, siis sille tiedolle jota meissä kaikissa jo on. On ollut erittäin ylentävää huomata, kuinka paljon meistä Uniforstin jäsenistä löytyy jo nyt tietotaitoa hyvään johtamiseen. Vertaisoppiminen on Lue lisää…

Uniforst Johtaja-Akatemia pureutuu johtamisen ytimeen

Johtaja-akatemian ensimmäisellä kerralla pohdittiin johtajuutta yleensä. Mitä se pitää sisällään. Millaisia ovat hyvät johtamistaidot? Millaisia asioita johtajan pitää ottaa huomioon? Mihin me tarvitsemme johtamistaitoja? Uniforstissa kukaan ei varmastikaan voi sanoa olevansa täysimääräinen johtamisen ammattilainen. Ammattimaisuuden kun annettiin tässä tapauksessa löytyä siellä missä se useimmiten piilee, meissä. Miika Karppinen pohjusti luentomme Lue lisää…

Uniforst johtaja-akatemia, kohti parempaa johtamista

Johtaminen ajatuksena herättää kaikissa meissä erilaisia ajatuksia. Johtaminen saatetaan usein mieltää kaukaiseksi asiaksi, joka koskettaa vain suuryritysten toimitusjohtajia tai korkea-arvoisia poliitikkoja. Kun asiaa pohtii syvällisemmin, ymmärtää johtamisen taidon näkyvän jatkuvasti arkielämässämme. Ryhmissä työskenteleminen, Päätösten tekeminen, yksinkertaisetkin ongelmatilanteet kaikki vaativat johtamista. Uniforstin perustamisesta lähtien kaikessa toiminnassa on jatkuvasti korostunut hyvän johtajuuden Lue lisää…

Jäsenet kertovat työtehtävistään

Metsätieteiden laitoksen markkinointiprojekti Metsätieteiden laitoksen ja Uniforstin välinen yhteistyö Metsätieteiden laitoksen markkinointiprojektissa lähti liikkeelle syksyllä 2015. Alkusysäyksen projekti sai edellisen kevään hakijamäärien roimasta laskusta. Markkinointiprojektilla pyrittiin lisäämään tietoisuutta metsäopiskelun monipuolisuudesta sekä nostamaan varsinkin hakijamääriä. Uniforst työllisti minut ja Salla-Marin tekemään markkinointisuunnitelman Metsätieteiden laitokselle. Projektiin kuului muun muassa markkinointimateriaalien valmistelua sekä Lue lisää…

Uniforstin talouden uudet tuulet

Katsaus vuoden 2016 ensimmäiseen kuuteen kuukauteen Uniforstin talouden alkuvuosi on mennyt uuden taloudenohjausjärjestelmämme Procountorin sisäänajossa. Olemme iloksemme voineet todeta järjestelmän soveltuvan toimintaamme erinomaisesti ja vähentäneen talousosaston työmäärää huomattavasti. Ennen palkanmaksuun, laskutukseen ja kirjanpidon toteuttamiseen meni useampi päivä, mutta nyt nämä toiminnot suoritetaan parhaimmillaan yhdessä työpäivässä. Lisäksi Uniforstin talouteen palkatut kaksi Lue lisää…

Uniforst ja yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu yleensä mielletään yrityksissä tavaksi toimia lakien, asetusten, kansallisten ja kansainvälisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden mukaisesti. Nykyisessä yhteiskunnassa kasvavan yrityksen on lähestulkoon mahdotonta olla täyttämättä edellä mainittua kaavaa, joten tällä mieltymyksellä yhteiskuntavastuun täyttäminen kärsii ehkä inflaatiota. Toinen yleisesti käytetty tapa määritellä yhteiskuntavastuu onkin jo haastavampi. Taloudellisen, sosiaalisen  ja ekologisen Lue lisää…

Helsingin yliopiston koulutusohjelmamuutos ja sen vaikutus metsäylioppilaille

Iso Pyörä2

Helsingin yliopisto on aloittanut työt Iso pyörä –nimellä kulkevan koulutusohjelmauudistuksen käyttöönsaamiseksi vuoden 2017 syksystä alkaen. Muutoksen myötä yliopiston koulutushjelmat jaotellaan entistä selkeämmin kolmiportaisesti kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Uudistuksen ensisijaiset tavoitteet ovat opintokokonaisuuksien selkiyttäminen, koulutusohjelmien välisen liikkuvuuden helpottaminen, työelämävalmiuksien parantaminen, valmistumisen nopeuttaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen.

(lisää…)