Blogi1 kuva

Johtaja-akatemian ensimmäisellä kerralla pohdittiin johtajuutta yleensä. Mitä se pitää sisällään. Millaisia ovat hyvät johtamistaidot? Millaisia asioita johtajan pitää ottaa huomioon? Mihin me tarvitsemme johtamistaitoja?

Uniforstissa kukaan ei varmastikaan voi sanoa olevansa täysimääräinen johtamisen ammattilainen. Ammattimaisuuden kun annettiin tässä tapauksessa löytyä siellä missä se useimmiten piilee, meissä. Miika Karppinen pohjusti luentomme kertomalla yleisesti johtamisesta, kunnes jakoi meidät ryhmiin. Ryhmissä pohdimme johtamisen avainteemoja. Ryhmäytymisidea ei aina ole kovin toimiva idea vieraan porukan kesken, mutta Uniforstilla se toimi loistavasti. Hetken ryhmäahdistuksen jälkeen kaikki tajusivat, että mehän olemme täällä samalla asialla!

Johtajuuden teemoinamme olivat mm:

Millainen on hyvä johtaja

Itselleni tästä osiosta korostui erityisesti koko johtajuuden merkitys. Johtaja on johtaja, jotta se saisi alaisilleen hyvän yhteishengen ja saisi heidät työskentelemään yhteisen tavoitteen puolesta. Johtajan on tärkeää kyetä laskeutumaan alaisensa tasolle ja olla helposti lähestyttävä. Myöskään selkeän viestinnän taitoa ei voi johtajuudessa liikaa korostaa.

Mikä johtamisessa on haastavaa

Johtajuudessa haastavaksi koettiin erityisesti priorisointi. Kuinka kohdentaa rajalliset resurssit niin että niistä saadaan maksimaalinen hyöty. Auktoriteetin luominen ja sen oikeanlainen käyttäminen. Tämä korostuu erityisesti Uniforstilla koska työntekijät ovat vapaa-ajalla kavereita keskenään. Aikatauluttaminen, se että ei ota liian pieniä eikä liian suuria projekteja. Huomionarvoista on myös, että osaa tarvittaessa jakaa tehtäviä myös muille

Kuinka kehittää itseään johtajana

Mielestäni hyvin taitava taito johtajalle on terve itsekritiikki. Johtajan täytyy pystyä olemaan kriittinen itseään kohtaan. Joskus johtajat sulkevat itsensä ulkopuolisilta kehitysideoilta ja palautteelta. Omaa toimintaa kehittää parhaiten alaisten ja vertaisten rakentava palaute. Johtamista voisikin ajatella prosessina jota on hyvä kehittää askel kerrallaan. Hyvä indikaattori omasta johtamisesta voisi olla alaisten motivaatiotaso.

Mitä tapahtuu, kun näitä asioita otetaan huomioon.

Voitaisiin ajatella, että tässä konkretisoituu koko hyvän johtamisen tärkeys. Kaikkien ryhmien korostunut ajatus oli työilmapiirin parantuminen. Tehtävänjaon selkeys ja hyvä työilmapiiri luovat motivoituneita työntekijöitä. Yhteisesti todettiin myös, että Uniforstin vahvuus on positiivinen työilmapiiri! Jos johtaja osaa itse hommansa hyvin niin hän osaa myös innostaa muita tekemään ja yrittämään. Kaikille parempi.

Loppukaneetti

Johtajuudesta ja sen eri puolista saatiinkin akatemiassa loistavia ajatuksia. Useilla oli myös käytännön esimerkkejä erityisesti siitä millaisia ovat hyvät ja huonot johtajat. Tilaisuuden päätyttyä voin ehdottomasti sanoa, että käteen jäi paljon hyviä asioita. Meissä kaikissa on hyvien johtajien piirteitä, joskus niitä vain täytyy kaivaa esiin ja nappailla vähän muiltakin.

¨Jos et tiedä, millainen kouluttaja olet, olet huono kouluttaja.¨

Katleena Kortesuo

 

Teksti Kari Karhula

Kuva Tuuli Turunen


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder