Uniforst johtaja-akatemia, kohti parempaa johtamista

Johtaminen ajatuksena herättää kaikissa meissä erilaisia ajatuksia. Johtaminen saatetaan usein mieltää kaukaiseksi asiaksi, joka koskettaa vain suuryritysten toimitusjohtajia tai korkea-arvoisia poliitikkoja. Kun asiaa pohtii syvällisemmin, ymmärtää johtamisen taidon näkyvän jatkuvasti arkielämässämme. Ryhmissä työskenteleminen, Päätösten tekeminen, yksinkertaisetkin ongelmatilanteet kaikki vaativat johtamista. Uniforstin perustamisesta lähtien kaikessa toiminnassa on jatkuvasti korostunut hyvän johtajuuden Lue lisää…

Uniforst ja yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu yleensä mielletään yrityksissä tavaksi toimia lakien, asetusten, kansallisten ja kansainvälisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden mukaisesti. Nykyisessä yhteiskunnassa kasvavan yrityksen on lähestulkoon mahdotonta olla täyttämättä edellä mainittua kaavaa, joten tällä mieltymyksellä yhteiskuntavastuun täyttäminen kärsii ehkä inflaatiota. Toinen yleisesti käytetty tapa määritellä yhteiskuntavastuu onkin jo haastavampi. Taloudellisen, sosiaalisen  ja ekologisen Lue lisää…