Uusi vuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Kurssit pyörivät, kesätyöhaku on kuumimmillaan ja Uniforstin tuore hallitus on jo remmissä. Uusien hallitusjäsenten tehtävät on sovittu yhdessä ja kaksi kokoustakin on jo takana. Tässä esittely meidän uusista ja vanhoista kasvoista!

 

ARTTU HELOMAA – TOIMITUSJOHTAJA

Nimeni on Arttu, ja opiskelen toista vuotta metsäekonomiaa ja markkinointia. Hyppäsin mukaan Uniforstin toimintaan viime syksynä toimihenkilön roolissa, ja joulun alla hain mukaan hallitukseen onnistuneesti.

 

Odotan innolla, mitä tuleva vuosi hallituksessa ja toimitusjohtajan tehtävät tuovat tullessaan. Nyt kun työt ovat lähteneet käyntiin ja olen ymmärtänyt myös, mitä käytännössä Uniforstilla työskentely käytännössä tarkoittaa minulle, ja ennen kaikkea meille metsäylioppilaille. Olen innoissani aloittamassa uurastusta hallituksessa. Odotan vuodelta haasteellisia tehtäviä, mutta uskon tulevien projektien olevan menestyksekkäitä. Pyrin tänä vuonna tuomaan metsäylioppilaille työkokemusta ja mahdollisuuksia myös täysin uusista yrityksistä, joiden kanssa Uniforst ei vielä ole tehnyt yhteistyötä.

 

Olen myös toisen uuden haasteen edessä, sillä myös omat opiskelut etenevät kovaa tahtia, ja ensimmäistä kertaa työskentelen opintojen ohella. Uskon kuitenkin, että hallituspesti ja myynnin ja markkinoinnin toimihenkilön paikka Uniforstilla sulautuu vaivattomasti yhteen opiskeluiden kanssa ja pystyn suoriutumaan haasteesta kunnialla.

 

VÄINÖ VAHTERISTO – PUHEENJOHTAJA

 

Olen 22-vuotias helsinkiläinen toisen vuoden metsätieteiden opiskelija metsäekonomian opintosuunnalla. Opinnoissani minua kiinnostaa erityisesti liiketaloudellinen näkökulma metsäalalle sekä metsäalan uudet innovaatiot kestävään kehitykseen. Luonteeltani olen positiivinen, tyyni ja tavoitteellinen. Oman sosiaalisuuteni ja avoimuuteni johdosta pidän työskentelystä ryhmässä.

 

Uniforstin toiminta viime vuosina on ollut vahvasti nousujohteista ja paljon hyvää on saatu aikaan niin opiskelijoiden ja työelämän lähentämisen puolesta kuin tuloksellisessakin mielessä. Pyrin parhaani mukaan jatkamaan Uniforstin kehitystä oikeaan suuntaan. Hallituksen puheenjohtajana tärkeää on muodostaa selkeä yleiskuva Uniforstin toiminnasta, pitää huolta erilaisten tehtävien etenemisestä kaikilla toiminnan osa-alueilla sekä ylläpitää ja luoda positiivisia kontakteja alamme työllistäviin yrityksiin. Toivon voivani parantaa alamme opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä opettavaisiin tehtäviin kehittämällä Uniforstin toimintaa parhaalla näkemälläni tavalla sekä olemalla aktiivinen alamme opiskelijoiden sekä työllistävien yritysten suuntaan. Odotan tulevalta vuodelta toimivaa yhteistyötä ja vuoropuhelua hallituksen jäsenten, sekä muun Uniforstin henkilöstön kesken suunnitellun strategian toteutumiseksi.

 

Uniforstin toiminnan edistämiselle tärkeää on oikeanlaisen tietoisuuden lisääminen osuuskunnan tarjoamista mahdollisuuksista niin opiskelijoiden kuin yritystenkin osalta. Uniforstin tulisi kaikkien opiskelijoiden mielessä erottua imagoltaan muusta yliopisto-opiskelijoiden järjestötoiminnasta, mahdollisuutena työllistyä oman alansa kiinnostaviin työtehtäviin. Oman alan työkokemuksen suurta merkitystä tulisi korostaa opintojen jälkeen työelämään siirtyessä. Tietoisuutta toimintamme tarjoamista mahdollisuuksista ja opintojen aikaisen työkokemuksen tärkeydestä voi kasvattaa järjestämällä monimuotoisia koulutustapahtumia ja olla näkyvillä opiskelijoiden sekä työllistävien yritysten keskuudessa.

 

Hallitustyö on haastavaa, joten se ottaa oman aikansa jokaisesta opiskelu- ja työpäivästä. Haasteiden johdosta työskentely on kuitenkin myös todella opettavaista, joka mielestäni on vahva tuki opinnoille. Työkokemus on ratkaisevan tärkeää opintojen jälkeen työelämään siirryttäessä, joten hallitustyöskentely on erinomainen lisä opintojen oheen. Uniforstilla työskentely on yhteistyötä ja kovassa kiireessä tuki on aina helposti saatavilla. Näiden asioiden valossa uskon voivani hallituksessa työskennellessäni suorittaa samalla opintoni suunnitellussa ajassa.

 

MARKUS TOIKKA – VARAPUHEENJOHTAJA

 

Hei! Nimeni on Markus Toikka ja toimin hallituskauden 2019 Uniforstin varapuheenjohtajana. Opiskelen tällä hetkellä neljättä vuotta Viikissä. Tähänastisissa opinnoissani olen keskittynyt metsävarojen hallinnan sekä metsäteknologian ja logistiikan opintoihin. Helmikuusta 2018 alkaen olen toiminut Uniforstin toimihenkilönä talouden työtehtävissä. Toimihenkilötehtävien kautta Uniforstin toiminta on itselleni jo hyvinkin tuttua ja on mukava päästä vaikuttamaan osuuskunnan toimintaan nyt hallituksesta käsin. Vuosi 2018 oli Uniforstille taloudellisessa ja  tuloksellisessa mielessä hyvä, joten vuoden 2019 hallituksella on hyvät eväät tapahtumien ja jäsenpalveluiden toteuttamiseen.

 

Varapuheenjohtajana pyrin toimimaan vahvasti mukana jäsentapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä. Lisäksi tavoitteenani on kehittää Uniforstin alumnitoimintaa entisestään. Alumnitoiminta nousee keskeisemmäksi tekijäksi osuuskunnan toiminnassa, silä Uniforstin alumnien määrä tulee lähivuosina ylittämään aktiivisten jäsenten määrän. Työelämään siirtyneet alumnijäsenet ovat potentiaalinen taustajoukko uusien toimeksiantojen aikaansaamisessa. Toivon, että syyskokouksessa julkaistu alumnijäsenille suunnattu kannustinjärjestelmä johtaisi uusiin toimeksiantoihin Uniforstin kautta. Innolla odotan, mitä käynnistynyt hallituskausi tuo tullessaan!

 

HANNES KOKKONEN – MYYNTI JA MARKKINOINTI

 

Olen Hannes Kokkonen, metsäekonomian opiskelija ja hoidan Uniforstin hallituksessa myyntiä ja markkinointia. Uniforst on tietenkin ennestään tuttu taho, jolta tulee aika ajoin työtarjouksia ja Johtaja-Akatemian mainoksia sähköpostilistalle, mutta nyt pääsenkin itse kulisseihin työskentelemään ja kehittämään Uniforstia entistä parempaan suuntaan. Seuraava vuosi tuleekin olemaan todennäköisesti työntäyteinen niin opiskeluiden kuin hallituspestin myötä, mutta usein tämänkaltainen puuha palkitsee kaikkein parhaiten.

 

Monilla lukijoilla on luultavasti mielessä, miten ajattelin kehittää Uniforstia ja onko minulla jotain annettavaa jo nyt. Suora vastaus kehitysideoihin on, että en osaa sanoa. Tämänkaltaisiin kysymyksiin on vaikea vastata suoralta kädeltä, sillä kokemus organisaatiosta koostuu pääasiassa sivustakatsojan roolista. Kuitenkin voin paljastaa, ettei minulta ideat lopu. Ennen kaikkea tavoitteenani on olla mukana luomassa Uniforstista entistä parempi osuuskunta, joka palvelee metsätieteiden opiskelijoita mahdollisimman hyvin ja tarjoaa heille muun muassa sellaisia työelämätaitoja, joita yliopistolta ei muuten saisi.

 

Kun lähtee mukaan osuuskunnan toimintaan, tulee tietenkin mieleen että ”mitäs sitä tuli nyt taas luvattua, mullahan menee opiskelut tässä solmuun.” Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen, vaikka yliopiston väki kannustaakin keskittymään pelkästään koulutyöhön – mikä on tietenkin ymmärrettävää. Onhan se kaikkien edun mukaista, että opiskelijoita valmistuu laitokselta määräajassa. Itse koen kuitenkin oman alan töiden vain tukevan opiskeluita ja nostavan yleistä motivaatiota tekemisessä. Työskentely niin metsäyhtiössä kuin pankkialalla opiskeluiden aikana auttaa näkemään opitut asiat uudessa valossa ja tarjoaa mahdollisuuden etulyöntiasemaan työmarkkinoilla. Tärkeää on ennen kaikkea ennakoida tekemisiään ja hallita ajankäyttö.

 

HILJAHENNA  TOMMINEN – HENKILÖSTÖ

 

Olen Hiljahenna Tomminen, 23-vuotias, neljännen vuoden metsäylioppilas Helsingistä. Opintojen ohessa lenkkeilen koirani kanssa Helsingin kaupunkimetsiköissä, käyn tuulettumassa tanssitunneilla ja juon teetä yhdessä ystävieni kanssa.

Opintojeni ansiosta olen ymmärtänyt kuinka moninainen metsäala todellisuudessa on, sen lukemattomine mahdollisuuksineen. Olen itse opiskellut metsävarojen hallintaa ja käyttöä, puuteknologiaa sekä liiketaloutta, ja tulevaisuudessa haluaisin työllistyä mielenkiintoisiin tehtäviin alallemme – mahdollisesti esimerkiksi saha- tai puutuoteteollisuuden pariin.

Odotan toiselta hallituskaudeltani vähintään yhtä vauhdikasta vuotta, kuin mitä vuosi 2018 oli. Toivon, että saamme hallituksen kanssa kehitettyä Uniforstin toimintaa vielä entistä sujuvammaksi ja että pystymme tarjoamaan paljon mielenkiintoisia työtehtäviä, koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenillemme tänäkin vuonna. Haluaisin, että tämän vuoden jälkeen yhä useampi uskaltaisi lähteä mukaan toimintaamme, esimerkiksi niitä töitä tai vaikka hallituspestiä hakemalla!

 

Haluaisin omalta osaltani tuoda Uniforstin toimintaa entistä helpommin lähestyttäväksi ja tahtoisin, että vuoden kuluttua entistä useampi opiskelija ja työnantajataho tietäisi, keitä me Uniforstilla olemme, ja mitä me teemme.

Toivon myös, että pystymme (tänäkin) vuonna tarjoamaan jäsenillemme paljon tilaisuuksia kehittää itseään osaajina hyvässä seurassa: Järjestämme jälleen tänä keväänä jo tutuksi tulleen Johtaja-Akatemian, tällä kertaa yhdessä tähkäläisten kanssa. Lisäksi suunnitelmissa on ainakin EA-koulutus, CV-kuvaukset ja monia muita mukavia tilaisuuksia jäsenillemme. Ja jos sinulla on mielessäsi koulutus, tapahtuma tai joku muu asia, mitä Uniforstin pitäisi ehdottomasti järjestää, nykäise minua hihasta tai laita sähköpostia osoitteeseen hiljahenna.tomminen(a)uniforst.fi.

Opintojen ja hallitustyön yhdistäminen sujuu varmasti kuten tähänkin asti – opinnot etenevät entistä paremmin, kun mukana on niitä tukevaa oheispuuhasteltavaa. Minusta yksi tärkeimpiä anteja opiskeluaikana ovat olleet erilaiset järjestöpestit, joiden ansiosta olen saanut paitsi kehittää omaa osaamistani, mutta tärkeimpänä olen saanut tarjota metsäylioppilaille hienoja mahdollisuuksia verkoistoitua, oppia paljon uutta sekä nostaa heidän potentiaaliaan työmarkkinoilla entisestään.

 

JUHANA SIMULA – VIESTINTÄ

 

Tervehdys, olen neljännen vuoden marvaaja ja toista kautta viestintävastaavan pallilla! Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Nurmosta, ja junantuoma töölöläinen nykyään. Metsätieteet veivät nopeasti sydämeni, mutta ainejärjestöjen ja opintojen ohella erityisesti Uniforst muodostui tärkeäksi paikaksi viedä asioita eteenpäin. Olen ehkä tällainen suorittaja, mutta mikäs siinä, kun siitä nauttii. Pidän projektien aloittamisesta ja erityisesti niiden päättämisestä. Uniforstin kohentuneen taloustilanteen myötä mahdollisuus laajentaa ja kehittää uusia projekteja kiehtoo minua kovasti.

 

Toisella hallituskaudellani aion jatkaa sitä viestinnän työtä, minkä viime vuonna aloitin. Tavoitteenani on lisätä seuraajiamme kaikissa sosiaalisen median kanavissa, tuottaa entistä laadukkaampaa sisältöä ja jatkaa markkinointikampanjaa kesällä. Toivoisin näkyvyyden lisääntymisen tuovan enemmän työnhakijoita, jotta meillä olisi jatkossakin jokaisessa työtehtävässä aina parhaimmat työntekijät. Myös keikkojen lisääntyminen tarvinnee kasvavaa työvoimaa.

 

Opintoni ovat edenneet mukavasti ja edessä on enää muutama kurssi ja gradutyö. Koska päivät ovat epämääräisiä, tuo lisätyö Uniforstin hallitushommista mukavaa rytmitystä päiväjärjestykseeni – koen siis lisähommat vain positiivisena asiana! Hallitushommat ovat tärkeitä, mutta myös hauskoja hommia hyvässä seurassa. Olen siis mielelläni tällä paikalla vuoden loppuun saakka.

 

OSMO SUOMINEN – TALOUS

 

Talousjohtajana vastaan Uniforstin budjetista, talouskoonnoksista, hinnoittelutaulukosta ja talouden kokonaiskuvasta yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Ohjailen myös talouden toimihenkilöiden toimintaa isossa mittakaavassa. Yhtenä tärkeänä osa-alueena on myös tarvittaessa tarjousten valmistelu ja tarkistus toimitusjohtajan (+taloustiimin kanssa). Talouden kokonaisuus sisältää paljon pieniä (monesti vielä erittäin tärkeitä) kokonaisuuksia, joiden hoitamista koitan jakaa tasaisesti taloustiimin (talousjohtaja+ talouden toimihenkilöt) sisällä, jottei talousjohtaja itse kuormitu liikaa.

Varsinaisia käynnissä suunniteltuja projekteja en uskalla vielä sanoa ääneen, mutta lupaan pitää hyvää huolta osuuskunnan taloudesta myös jatkossa ja keksiä varoille hyviä käyttökohteita!

 

Hallitus vuosimallia 2019. (Vasemmalta oikealle: Juhana Simula, Hannes Kokkonen, Arttu Helomaa, Väinö Vahteristo, Hiljahenna Tomminen, Markus Toikka ja Osmo Suominen.


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder