Mitä muutoksia opiskelijaosuuskunta ajaa yhteiskunnassa? Tiedekunta palkitsi Uniforstin vuoden 2017 vaikuttajana.

Helsingin yliopiston metsäopiskelijat ovat ottaneet omiin käsiinsä sen, mistä koulutuspoliittisissa keskusteluista vasta unelmoidaan; korkeakouluopintojen ja elinkeinoelämän tuomisesta lähemmäs toisiaan siten, että kaikki osapuolet hyötyvät. Opiskelun ja työelämän välisen sillan rakentaminen on kaikkien etu. Vuonna 2013 perustettu Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst lähti liikkeelle pienestä ideasta tuiki tärkeän asian ajamiseksi.

Yliopistolla oli selvästi nähtävissä, että tarjolla oleva koulutus ei täysin tue työelämän vaatimuksia ja opiskelijoiden työelämävalmiudet eivät ole riittävällä tasolla siirryttäessä pois opintojen parista. Myös opintojen ja työelämän välinen raja on madaltunut; työuran luominen pitää aloittaa jo ensimmäisinä vuosina opintojen alussa ja vastaavasti taas oppiminen jatkuu kauas valmistumisen jälkeiseen aikaan. Tätä ajatusta tukemaan Uniforst perustettiin.

Nähtävillä oli myös ilmeisen selvä tarve helposti saatavilla oleville metsäalaa tunteville osaajille. Tarjontaa oli puolestaan juuri heistä. Jokainen opiskelija painiskeli samojen kysymysten äärellä, että mistä niitä oman alan hommia saisi. Tästä oli helppo muotoilla liiketoiminnan ydin.

Yrityksen perustaminen ja alkumetrit olivat antoisaa ja mielenkiintoista aikaa. Ainoastaan riittävän motivoitunut tiimi ympärillä kykenee olemaan niin luova, että tällainen toiminta saadaan käyntiin. Siispä oikean tiimin löytäminen ja oikeanlaisen hengen luominen tiimin sisälle ovat tärkeimmät kantavat voimat yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Nyt kun idea kantaa hedelmää, ja näkee toiminnan merkityksellisen vaikutuksen kanssaopiskelijoiden keskuudessa, voi ymmärtää suurimman palkan, jota tästä työstä voi saada. Kiitollisuus siitä, että saanut olla tekemässä tätä kaikkea, on suuri.

Lauri Lähteenmäki, Perustajajäsen

Kuvassa vasemmalta oikealle: puheenjohtaja Ville Sorsa, toimitusjohtaja Tuuli Turunen ja perustajajäsen Lauri Lähteenmäki.

Tänä vuonna Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Vuoden vaikuttaja –palkinto jaettiin Uniforstille ansioituneesta työstä yhteiskunnallisten asioiden ajamisessa. Palkinnon suuruus on 1000 €.

”Meillä on ainutlaatuinen työyhteisö, se nimittäin ammentaa motivaationsa yhteisön hyväksi työskentelystä. Tiedekunnan palkinto on tietysti suuri kiitos jokaiselle metsäylioppilaalle, joka on antanut oman panoksensa yrityksen perustamiseen ja eteenpäin viemiseen.

Me ponnistelemme jatkossakin, jotta opiskelijoiden työelämätaidot kehittyvät ja työkokemus sekä verkostot karttuvat jo opintojen aikana. Vuonna 2016 Uniforstin kautta tehtiin oman alan töitä viiden henkilötyövuoden edestä. On hienoa tehdä joka päivä töitä sen eteen, että opiskelijat voivat siirtyä sujuvasti työelämään.

Metsäalan yrityksille ja organisaatioille tarjoamme joustavia työvoimaratkaisuja. Metsäylioppilaat ovat alamme tulevia huippuosaajia. Substanssiosaaminen sekä reipas ja tekevä asenne luovat meille oman paikkamme työmarkkinoilla.

Tänä vuonna Uniforstin toimintaa on vedetty ajatuksena viedä meidät vielä isommin, äänekkäämmin ja laajemmin maailmalle. Pohja on valettu ja perustuksemme ovat siellä, missä pitääkin: yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.”

Tuuli Turunen, Toimitusjohtaja 

Teksti: Tuuli Turunen ja Lauri Lähteenmäki