Millaisia johtamiseen liittyviä taitoja metsäylioppilas voi oppia jo opintojen aikana – vinkkejä ja kokemuksia

Työtehoseuran vuonna 2013 tekemän ”Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020”-  hankkeen osana selvitettiin valmistuneiden metsänhoitajien nykytyössään tarvitsemia taitoja.
Kyselytutkimukseen vastanneet ovat arvottaneet ajankäytön hallinnan, vastuunottokyvyn, päätöksentekokyvyn, organisointi- ja koordinointitaidot, paineensietokyvyn, ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot 10 tärkeimmän taidon joukkoon. Edellä mainitut voidaan kaikki luokitella johtamiseen kuuluviksi taidoiksi. Miten aktiivinen metsäylioppilas voi harjaannuttaa näitä taitoja jo opintojen aikana?
(lisää…)

Metsäfirmojen sähköiset työnhakulomakkeet työnhakijan näkökulmasta – Vinkkejä metsäfirmoille

Netin sähköinen hakulomake on työnhaussa yleensä ensimmäinen kosketus firmaan. Hakulomakkeen voi tehdä joko hyvin, huonosti tai hyvin huonosti – ja laadulla on oikeasti väliä. Selvittääkseni, kuinka hyvin firmat tänä vuonna ovat pärjänneet, kysyin verkostoissani kokemuksia sähköisistä hakulomakkeista. Tavoitteeni oli selvittää parhaat ja heikoimmat käytännöt sähköisen rekryn maailmassa teollisella metsäalalla. Vastaukset olivat vähintäänkin valaisevia.

(lisää…)