Rekrytoinnin seitsemän kuuminta trendiä

Uniforst tarkasteli rekrytointijättiläisten tekemiä havaintoja vuoden 2019 trendeistä työmarkkinoilla ja rekrytoinnin parissa. Käydään siis läpi, miltä tämä vuoden loppu näyttänee!

1. Rekrytoinnin markkinointi

Verkkoyhteisöpalvelu LinkedInin keräämän datan mukaan jopa 70 prosenttia työnhakijoista on niin sanottuja passiivisia hakijoita. Tästä syystä avoimen työpaikan tehokas mainonta ja oikeanlainen kohdennus helpottaa huomattavasti juuri oikean työntekijän löytämistä. Moni työtä hakeva saattanee siis vain odotella juuri sitä sopivaa työtehtävää.

2. Arvostettu ja tunnettu työpaikka

Työpaikan brändin on vastattava tämän päivän standardeja niin toiminnan eettisyyden kuin toimialan kohdalla. Maineen on oltava positiivinen. Verkkopalvelu Glassdoorin mukaan 69 prosenttia työnhakijoista ei ottaisi työtä vastaan yhtiöstä, jonka maine on huono. Glassdoor-sivustolla ihmiset voivat kirjoittaa arvosteluja nykyisistä ja entisistä työpaikoista muiden nähtäville.

3. Sosiaalinen rekrytointi

Datalouhija Aberdeen Groupin mukaan yli 70 prosenttia millenniaaleista oli löytänyt viimeisimmän työpaikan sosiaalisen median kanavien kautta. Työpaikat myös hakevat uusia työntekijöitä entistä useammin ilman perinteistä rekrytointi-ilmoitusta. Työntekijän siis kannattaa näkyä ainakin LinkedInissä ja myös Facebookissa – työnantajan puolestaan kannattanee aktiivisesti etsiä työntekijöitä somen avulla. Parhaat tekijät viedään tunnetusti käsistä.

4. Vuokratyön suosio kasvaa ja helpottaa ydintoimintoja

Työvoiman tarve vaihtelee monilla yrityksillä välillä reippaasti. Uusia projekteja aloitetaan ja päätetään, mistä tekijät? Akuutti työvoimatarve voidaan helposti hankkia henkilöstövuokrauksen kautta, sillä se toimii oivana ratkaisuna. Rekrytointi nopeutuu, helpottuu ja prosessista vapautuva aika voidaan hyödyntää esimerkiksi projektin tehokkaampaan suunnitteluun. Työnvälitysjätti Career Builderin mukaan myös työpaikan sisäiset siirrot tuottavat positiivisia tuloksia nopeasti ja parantavat sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI).

5. Strateginen suuntautuminen

Rekrytointi ei ole helppoa. 86 prosenttia vastaajista kertoi Career Builderin haastattelussa palkanneensa väärän ihmisen. Amerikkalaisen Human Capital Instituten mukaan 90 prosenttia HR-johtajista tietää, että heidän tulisi olla entistä tarkempia rekrytoinnin strategian kanssa. Selkeän tavoitteen asettaminen, potentiaalisten työnhakijaryhmien tunnistaminen ja sujuva rekrytointiprosessi kokonaisuutena vaativat perehtymistä, aikaa ja työtunteja.

6. Työn merkitys korostuu

Työnhakijat haluavat merkityksellisen, vaihtelevan ja mielekkään työn. Yhä useammin etenkin nuoremmilla työntekijöillä palkka voi olla toissijainen prioriteetti työpaikan suhteen, ja sen edelle menevät työn merkitys ja kehittymismahdollisuudet. Työnantajan kannattanee siis tulevia palkallisiaan houkutellessa korostaa tehtävän tarjoamia mahdollisuuksia.

7. Tekoäly

Yhä kasvavan datan määrää on hyödynnettävä jotenkin työnhaun apuna – avuksi yleistynee todennäköisesti tekoälyn käyttö rekrytoinnin tukena. Onko tämä sitten uhka vai mahdollisuus, se riippuu pitkälti tekoälyn käyttäjästä. Monesti ihmisten muuttuessa vain numeroiksi tulokset lopulta heikkenevät kuten vaikkapa matemaatikko Cathy O’Neil kirjoitti kirjassa Matikkatuhoaseet. Osaavissa käsissä tekoäly puolestaan voi toimia yrityksen tehokkaimpana työkaluna.

 

Teksti: Juhana Simula