mark15

Metsätieteiden laitoksen markkinointiprojekti

Metsätieteiden laitoksen ja Uniforstin välinen yhteistyö Metsätieteiden laitoksen markkinointiprojektissa lähti liikkeelle syksyllä 2015. Alkusysäyksen projekti sai edellisen kevään hakijamäärien roimasta laskusta. Markkinointiprojektilla pyrittiin lisäämään tietoisuutta metsäopiskelun monipuolisuudesta sekä nostamaan varsinkin hakijamääriä.

Uniforst työllisti minut ja Salla-Marin tekemään markkinointisuunnitelman Metsätieteiden laitokselle. Projektiin kuului muun muassa markkinointimateriaalien valmistelua sekä yhteistyön kehittämistä yritysten ja yliopiston välille. Markkinointiprojektissa luoduista materiaaleista erottuvimmat ovat Samuli Junttilan laadukkaat markkinointivideot sekä Vesa Nikkasen uudistama metsätieteet.fi-sivusto. Markkinointimateriaalin suunnittelun ja toteutuksen lisäksi vierailimme messuilla sekä innostimme metsäylioppilaita esittelemään omia opintojaan lukiolaisille.

Tulokset projektin onnistumisesta olivat selvästi positiiviset. Metsätieteet ensimmäiseksi hakukohteeksi valinneiden määrä kasvoi kaikissa hakijaluokissa 15-260%. Metsien ekologiassa ja käytössä hakijamäärät kasvoivat 16% ja metsäekonomiassa ja markkinoinnissa 15%. Maisterivaiheen hakijoiden määrä nousi kaiken kaikkiaan MEK:ssä 54 % ja MEM:ssä 260 % viime vuodesta. Kansainväliseen ohjelmaan tuli yhteensä 32 hakemusta, mikä on 45 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Absoluuttiset hakijamäärät eivät juurikaan muuttuneet, mutta tässä tulee ottaa huomioon keväällä 2016 käyttöönotetun ensikertalaiskiintiön vaikutus.

Metsätieteiden laitoksen panostus markkinointiin tuotti hyviä tuloksia eikä markkinointia tulisi unohtaa tulevaisuudessakaan. Vaikka Helsingin yliopiston tunnettavuus maanlaajuisesti on hyvä, eivät kaikki sen tiedekunnat tai laitokset saa tarpeeksi hyvää näkyvyyttä. Markkinoinnilla on myös laajentamismahdollisuuksia, sillä useat alat niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa erottuvat edukseen ollessaan esillä messuilla ja sosiaalisessa mediassa. Olisiko tässä mahdollista lisätä yhteistyötä metsäalan yritysten ja Metsätieteiden laitoksen välillä? Molempien yhteinen etu on kuitenkin saada metsätieteiden opiskelupaikka tavoiteltavaksi ja hakijamäärä alan koulutukseen korkeaksi.

Marjukka Rautavirta


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder