Uniforst ja yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu yleensä mielletään yrityksissä tavaksi toimia lakien, asetusten, kansallisten ja kansainvälisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden mukaisesti. Nykyisessä yhteiskunnassa kasvavan yrityksen on lähestulkoon mahdotonta olla...