Uniforst ja yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu yleensä mielletään yrityksissä tavaksi toimia lakien, asetusten, kansallisten ja kansainvälisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden mukaisesti. Nykyisessä yhteiskunnassa kasvavan yrityksen on lähestulkoon mahdotonta olla täyttämättä edellä mainittua kaavaa, joten tällä mieltymyksellä yhteiskuntavastuun täyttäminen kärsii ehkä inflaatiota. Toinen yleisesti käytetty tapa määritellä yhteiskuntavastuu onkin jo haastavampi. Taloudellisen, sosiaalisen  ja ekologisen Lue lisää…