UNIFORST HENKILÖGALLERIA

Henkilögalleria on pieni otos jäsenistöstämme, joka kuvastaa metsäylioppilaiden monipuolisuutta ja jäsenten erilaisia vahvuusalueita. Tällä hetkellä osuuskunnassa on noin 160 jäsentä, mutta määrä kasvaa jatkuvasti!

ALEKSI RANTANEN

ALEKSI RANTANEN

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen

Metsien ja soiden hoito, biotieteet, valokuvaus

HELINÄ POUTAMO

HELINÄ POUTAMO

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen/ toiminta ja tuotos

Boreaalinen metsä, ilmastonmuutos, kv-suhteet, sihteerin taidot, espanjan kielen taito

LinkedIn

SARA LANKINEN

SARA LANKINEN

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen

Metsä- ja suoekologia, metsäsertifiointi(FSC), lajisto- ja luontotyyppitunnistukset, eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus

LinkedIn

MARKUS STOLZE

MARKUS STOLZE

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Markkinointi, yrittäjyys, liiketalous

SAMULI KOIVISTOINEN

SAMULI KOIVISTOINEN

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen

Markkinointi sosiaalisessa mediassa, bioenergia, ympäristöpolitiikka

LinkedIn

VIKTOR HARVIO

VIKTOR HARVIO

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Metsäsertifionti, markkinointi ja yritysvastuu. Sujuva englannin ja ruotsin kielen taito

LinkedIn

HAFIZ UMAIR MASOOD AWAN

HAFIZ UMAIR MASOOD AWAN

Puuteknologia

Yhteiskuntavastuu (CSR), metsänhoito, luonnonvarojen hallinta, MS Office, R, kielitaito

MERI ENSIÖ

MERI ENSIÖ

Metsä- ja riistaeläintiede

Riistanhoito ja riistatalous, vieraslajit, asiakaspalvelu, englanti, sivuaineena akvaattiset tieteet

LinkedIn

MARJUKKA RAUTAVIRTA

MARJUKKA RAUTAVIRTA

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Ahkeruus, kyky itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn, suunnitelmallisuus, monialaisuus, sivuaineena yritysjuridiikka

LinkedIn

SALLA-MARI MAISILA

SALLA-MARI MAISILA

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Monipuolinen osaaja sekä metsäekonomian että ekologian osalta

LinkedIn

MOHAMMAD IMANGHOLILOO

MOHAMMAD IMANGHOLILOO

Metsävarojen hallinta

Metsävarojen kartoitus, inventointi, mallinnus, GIS, tilastot, monikielisyys, kansainvälisyys

LinkedIn

LAURI VUOSALMI

LAURI VUOSALMI

Puuteknologia

Havupuiden raaka-aineen laatu, levytuotteet, metsäteollisuuden rakenne Suomessa, energia

JOONAS AALTO

JOONAS AALTO

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Liiketalous, metsäsijoittaminen, metsänhoitopäätökset, asiakaspalvelu ja myynti

LinkedIn

OSMO SUOMINEN

OSMO SUOMINEN

Metsien arviointi

Excel, mittaaminen, suunnittelu & inventointi

Linkedin

ATTE SAUKKOLA

ATTE SAUKKOLA

Metsien arviointi

Organisointi- ja projektinhallintataidot, paikkatiedon soveltaminen puunkorjuussa, eri metsänhoito- ja puunkorjuutoimenpiteiden laatumittaus

LinkedIn

TANIA AFRIN

TANIA AFRIN

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Viestintä, myynti ja markkinointi. Tradenomin tutkinto, kansainvälinen kauppa.

LinkedIn

KAISA LUUKKONEN

KAISA LUUKKONEN

Metsäekologia

Metsien käyttö ja metsäekologia.

LinkedIn

MIIKA KARPPINEN

MIIKA KARPPINEN

Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö

Plantaasimetsätalous, metsät ja ilmasto, yrittäjyys, tuotteistaminen, esiintymistaidot

LinkedIn

JUHA KARVONEN

JUHA KARVONEN

Metsäekologia

Kenttätyöt, geoinformatiikka, sienitiede, tietotekninen osaaminen

LinkedIn

SATU KILPINEN

SATU KILPINEN

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen, aiempi tutkinto ympäristösuunnittelija

Metsäsertifiontijärjestelmien tuntemus, ympäristövaikutusten arviointi, kestävä kehitys, raporttien ja oppaiden laatiminen

JUHANI SIIVONEN

JUHANI SIIVONEN

Puuteknologia

Yrityksen hallinnointi, CRM, metsäteollisuuden tuotteet, järjestötoiminta

LinkedIn

ALEKSI AALTONEN

ALEKSI AALTONEN

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi, puurakentaminen ja pakkausteollisuus

LinkedIn

MARKUS AUVINEN

MARKUS AUVINEN

Metsäteknologia ja logistiikka

Maantieteen aiemmat opinnot, GIS, paikkatieto-ohjelmistot, mallintaminen/suunnittelu