UNIFORST HENKILÖGALLERIA

Henkilögalleria on pieni otos jäsenistöstämme, joka kuvastaa metsäylioppilaiden monipuolisuutta ja jäsenten erilaisia vahvuusalueita. Tällä hetkellä osuuskunnassa on noin 190 jäsentä, mutta määrä kasvaa jatkuvasti!

OTTO LIUTU

OTTO LIUTU

Metsien käyttö ja ekologia

Metsäsuunnittelu, viestintä, tietotekniikka.

Uf keikat: metsänomistajien kontaktointi – MHY

VILLE RANTA

VILLE RANTA

Metsäekonomia ja markkinointi

Liiketalous, excel, aspa, metsävarojen hallinta.

ELLI-NOORA KAMPPURI

ELLI-NOORA KAMPPURI

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen

Kansainvälisyys, soiden ekologia ja käyttö, viestintä.

Uf keikat: laboratorioassistentti – Keidas Urban -hanke

OTTO SAIKKONEN

OTTO SAIKKONEN

Metsien käyttö ja ekologia

Kaukokartoitus, GIS, indesign, drone, metsien kasvu ja tuotos.

Uf keikat: Droneprojekti – Uniforst

SAIJA PAPUNEN

SAIJA PAPUNEN

Metsien käyttö ja ekologia

Metsävarojen hallinta, viestintä, aspa.

Uf keikat: metsänomistajien kontaktointi – MHY

ERNO HAAPASALO

ERNO HAAPASALO

Metsävarojen hallinta ja geoinformatiikka

Geoinformatiikka, metsävarojen hallinta, liiketalous.

Uf keikat: Ohjelmistotestaus, data-analysointi – Silvere

HENRI KOIVISTO

HENRI KOIVISTO

Metsäteknologia ja logistiikka

Liiketalous, yrittäjyys, metsäteollisuus, metsänhoito, riista.

Uf keikat: Wildlife management specialist – United Bankers

MARKUS STOLZE

MARKUS STOLZE

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Markkinointi, yrittäjyys, liiketalous

Juhana Simula

Juhana Simula

Metsävarojen hallinta ja geoinformatiikka

Gis-analyysi, kaukokartoitus, viestintä, valokuvaus.

Uf keikat: Ohjelmistotestaus, data-analysointi – Silvere, Back Office – Santander

Arttu Helomaa

Arttu Helomaa

Metsäekonomia ja markkinointi

Uf keikat: Asiakaskontaktointi – MHY, toimitusjohtaja – Uniforst

Emil Lemström

Emil Lemström

Metsäekonomia ja markkinointi

Uf keikat: talouden toimihenkilö – Uniforst

Markus Toikka

Markus Toikka

Metsäteknologia ja logistiikka

Uf keikat: PEFC- ja FSC-sertifiointi, talouden toimihenkilö – Uniforst

MARJUKKA RAUTAVIRTA

MARJUKKA RAUTAVIRTA

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Ahkeruus, kyky itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn, suunnitelmallisuus, monialaisuus, sivuaineena yritysjuridiikka

TANIA AFRIN

TANIA AFRIN

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Viestintä, myynti ja markkinointi. Tradenomin tutkinto, kansainvälinen kauppa.

MOHAMMAD IMANGHOLILOO

MOHAMMAD IMANGHOLILOO

Metsävarojen hallinta

Metsävarojen kartoitus, inventointi, mallinnus, GIS, tilastot, monikielisyys, kansainvälisyys

LAURI VUOSALMI

LAURI VUOSALMI

Puuteknologia

Havupuiden raaka-aineen laatu, levytuotteet, metsäteollisuuden rakenne Suomessa, energia

JOONAS AALTO

JOONAS AALTO

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Liiketalous, metsäsijoittaminen, metsänhoitopäätökset, asiakaspalvelu ja myynti

OSMO SUOMINEN

OSMO SUOMINEN

Metsien arviointi

Excel, mittaaminen, suunnittelu & inventointi

MERI ENSIÖ

MERI ENSIÖ

Metsä- ja riistaeläintiede

Riistanhoito ja riistatalous, vieraslajit, asiakaspalvelu, englanti, sivuaineena akvaattiset tieteet

HAFIZ UMAIR MASOOD AWAN

HAFIZ UMAIR MASOOD AWAN

Puuteknologia

Yhteiskuntavastuu (CSR), metsänhoito, luonnonvarojen hallinta, MS Office, R, kielitaito

ALEKSI AALTONEN

ALEKSI AALTONEN

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi, puurakentaminen ja pakkausteollisuus

MIIKA KARPPINEN

MIIKA KARPPINEN

Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö

Plantaasimetsätalous, metsät ja ilmasto, yrittäjyys, tuotteistaminen, esiintymistaidot

JUHA KARVONEN

JUHA KARVONEN

Metsäekologia

Kenttätyöt, geoinformatiikka, sienitiede, tietotekninen osaaminen