UNIFORST HENKILÖGALLERIA

Henkilögalleria on pieni otos jäsenistöstämme, joka kuvastaa metsäylioppilaiden monipuolisuutta ja jäsenten erilaisia vahvuusalueita. Tällä hetkellä osuuskunnassa on noin 200 jäsentä, mutta määrä kasvaa jatkuvasti!

OTTO LIUTU

OTTO LIUTU

Metsien käyttö ja ekologia

Metsäsuunnittelu, viestintä, tietotekniikka.

Uf keikat: metsänomistajien kontaktointi – MHY

VILLE RANTA

VILLE RANTA

Metsäekonomia ja markkinointi

Liiketalous, excel, aspa, metsävarojen hallinta.

ELLI-NOORA KAMPPURI

ELLI-NOORA KAMPPURI

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen

Kansainvälisyys, soiden ekologia ja käyttö, viestintä.

Uf keikat: laboratorioassistentti – Keidas Urban -hanke

OTTO SAIKKONEN

OTTO SAIKKONEN

Metsien käyttö ja ekologia

Kaukokartoitus, GIS, indesign, drone, metsien kasvu ja tuotos.

Uf keikat: Droneprojekti – Uniforst

SAIJA PAPUNEN

SAIJA PAPUNEN

Metsien käyttö ja ekologia

Metsävarojen hallinta, viestintä, aspa.

Uf keikat: metsänomistajien kontaktointi – MHY

ERNO HAAPASALO

ERNO HAAPASALO

Metsävarojen hallinta ja geoinformatiikka

Geoinformatiikka, metsävarojen hallinta, liiketalous.

Uf keikat: Ohjelmistotestaus, data-analysointi – Silvere

HENRI KOIVISTO

HENRI KOIVISTO

Metsäteknologia ja logistiikka

Liiketalous, yrittäjyys, metsäteollisuus, metsänhoito, riista.

Uf keikat: Wildlife management specialist – United Bankers

MARKUS STOLZE

MARKUS STOLZE

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Markkinointi, yrittäjyys, liiketalous

MARJUKKA RAUTAVIRTA

MARJUKKA RAUTAVIRTA

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Ahkeruus, kyky itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn, suunnitelmallisuus, monialaisuus, sivuaineena yritysjuridiikka

TANIA AFRIN

TANIA AFRIN

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Viestintä, myynti ja markkinointi. Tradenomin tutkinto, kansainvälinen kauppa.

MOHAMMAD IMANGHOLILOO

MOHAMMAD IMANGHOLILOO

Metsävarojen hallinta

Metsävarojen kartoitus, inventointi, mallinnus, GIS, tilastot, monikielisyys, kansainvälisyys

LAURI VUOSALMI

LAURI VUOSALMI

Puuteknologia

Havupuiden raaka-aineen laatu, levytuotteet, metsäteollisuuden rakenne Suomessa, energia

JOONAS AALTO

JOONAS AALTO

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Liiketalous, metsäsijoittaminen, metsänhoitopäätökset, asiakaspalvelu ja myynti

OSMO SUOMINEN

OSMO SUOMINEN

Metsien arviointi

Excel, mittaaminen, suunnittelu & inventointi

MERI ENSIÖ

MERI ENSIÖ

Metsä- ja riistaeläintiede

Riistanhoito ja riistatalous, vieraslajit, asiakaspalvelu, englanti, sivuaineena akvaattiset tieteet

SATU KILPINEN

SATU KILPINEN

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen, aiempi tutkinto ympäristösuunnittelija

Metsäsertifiontijärjestelmien tuntemus, ympäristövaikutusten arviointi, kestävä kehitys, raporttien ja oppaiden laatiminen

KAISA LUUKKONEN

KAISA LUUKKONEN

Metsäekologia

Metsien käyttö ja metsäekologia.

MIIKA KARPPINEN

MIIKA KARPPINEN

Trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö

Plantaasimetsätalous, metsät ja ilmasto, yrittäjyys, tuotteistaminen, esiintymistaidot

JUHA KARVONEN

JUHA KARVONEN

Metsäekologia

Kenttätyöt, geoinformatiikka, sienitiede, tietotekninen osaaminen

HAFIZ UMAIR MASOOD AWAN

HAFIZ UMAIR MASOOD AWAN

Puuteknologia

Yhteiskuntavastuu (CSR), metsänhoito, luonnonvarojen hallinta, MS Office, R, kielitaito

SAMULI KOIVISTOINEN

SAMULI KOIVISTOINEN

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen

Markkinointi sosiaalisessa mediassa, bioenergia, ympäristöpolitiikka

ALEKSI AALTONEN

ALEKSI AALTONEN

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi, puurakentaminen ja pakkausteollisuus

MARKUS AUVINEN

MARKUS AUVINEN

Metsäteknologia ja logistiikka

Maantieteen aiemmat opinnot, GIS, paikkatieto-ohjelmistot, mallintaminen/suunnittelu

ALEKSI RANTANEN

ALEKSI RANTANEN

Metsä- ja suoekosysteemin hoito ja ennallistaminen

Metsien ja soiden hoito, biotieteet, valokuvaus